Før du starter...

 

Det vigtigste i et hvilket som helst byggeprojekt er omhyggelig planlægning.

   

Inden selve byggearbejdet går i gang, skal du gøre dig klart, hvad formålet med projektet er, og hvordan det skal løses.

   

Du skal tage stilling til dine behov - praktisk såvel som æstetisk. Kend din økonomi og vid noget om lovgivningen, før du indhenter tilbud fra håndværkere eller entreprenør.

   

Når du starter
Hvis du selv står for byggeriet, skal du være
opmærksom på følgende:

 • Alle aftaler skal være skriftlige

   

 • Kontroler at alt er med i tilbuddet

   

 • Lav en tidsplan 

   

 • Husk at du skal koordinere arbejdet mellem de enkelte håndværkere

   

 • Sørg for at kende økonomien hvis du laver ændringer undervejs.

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pernille Emborg
Jeg har en faglig baggrund som bygningskonstruktør, og har siden 1994 arbejdet med byggestyring og projekt-
ledelse i entreprenørbranchen.

 

Det har givet en stor indsigt i hvordan processen i en byggesag forløber, og
ikke mindst hvor vigtigt det er at aftale-grundlaget er i orden.

 

I 2009 valgte jeg at blive selvstændig rådgiver fordi det giver mere mening for mig at bruge min viden og erfaring til at hjælpe private bygherre.

 

Jeg har en professionel rådgiverforsikring hos CNA som dækker op til 2,5 mill.


Tegneopgaver overlader jeg til andre - jeg samarbejder med arkitekter fra tegnestuerne NB4 og Tegnestuen E

Min vision er:

 • At være en mærkbar aflastning
  i
  det daglige for kunden

 • At skabe tryghed for kunden

 • At være en økonomisk fordel
  for kunden.

 

 

K-Konsult


Hornbæk Stationsvej 10
3100 Hornbæk


mail: emborg@k-konsult.dk
mobil: +45 2868 0514